O nás

Zduženie presadzuje ochranu rôznorodosti - diverzity.

Združenie podporuje všetky formy výchovy a rastu uvedomenia si dôležitosti zachovania rôznorodosti vo sfére životného prostredia, spoločenských názorov a kultúrnej tvorby. Osvetovou činnosťou združenie prispieva ku vzdelanostnej úrovni svojich členov ako aj cieľových skupín. Podporuje myšlienky pacifizmu, národnostnej, rasovej a náboženskej znášanlivosti.

Diverzita od svojho založenia nepravidelne ale o to vytrvalejšie organizuje alebo spoluorganizuje kultúrne podujatie e322, hudobné podujatie Music Laboratory, vydáva knihy, hudobné nosiče a organizuje vernisáže.

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Facebook

hore