Vydavateľstvo

John W. Roulac - Konope v priemysle

​John W. Roulac

Konope v priemysle

Translation: 1997 Boris Baňas

Vydalo: 1999 diveRzita, občianske združenie ako prvú publikáciu v edícii Zelené a Príjemné Publikácie. Celkovo ako svoju druhú publikáciu

Redaktor slovenského vydania: Boris Baňas

Grafická úprava: Radoslav Turko

Jazykové korektúry: Lucia Ježíková

ISBN: 80-968086-0-5

Vydané s finančnou podporou neinvestičného fondu Prečo Nie Konope?, Dolný Kubín a nadácie Ekopolis/EPCE, Banská Bystrica

Táto kniha je vytlačená na nechlórovanom papiery s 30% obsahom buničiny z konopného pazderia.

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Facebook

hore