Vydavateľstvo

Richard Douthwaite - Ekológia peňazí

​Richard Douthwaite

Ekológia peňazí

Po slovensky vydala diveRzita ako tretiu publikáciu v edícii Zelené a Príjemné Publikácie, celkovo ako svoju tretiu publikáciu.

Táto kniha vyšla v partnerskej spolupráci s Pospolitosťou pre harmonický život v rámci projektu Udržateľná ekonomika, udržateľný svet.

Vydanie tejto knihy je financované z grantu Nadácie Ekopolis, Banská Bystrica

preklad: Mikuláš Hučko, Boris Baňas

jazykové korekcie: Richard Bobek

grafická úprava a sadzba: Robert Zelník

obálka: Igor Ľubek

ISBN: 80-968086-2-1

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Facebook

hore